Zielone drogi i ulice

Zagospodarowanie zielenią pasów przydrożnych,
zapewnienie odpowiednich warunków i dobór roślin

18 czerwca 2021 r. godz. 9.00-13.00

Partner wydarzenia:

Redakcja miesięcznika Zieleń Miejska zaprasza na webinarium

Rejestracja na to wydarzenie została zakończona

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt

Dorota Szypulska


T. +48 784 001 819

d.szypulska@abrys.pl

Agnieszka Orlikowska


T. +48 539 549 447

a.orlikowska@abrys.pl

W przypadku problemów z logowaniem prosimy o kontakt

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

Dorota Szypulska

tel. +48 784 001 819,

e-mail: d.szypulska@abrys.pl

Agnieszka Orlikowska

tel. +48 539 549 447,

e-mail: a.orlikowska@abrys.pl

Zadzwoń
Zadzwoń

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail (warunek konieczny)

2. Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (godzinę przed wydarzeniem)

3. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

4. Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

5. W czasie trwania poszczególnych prelekcji istnieje możliwość zadania pytania na czacie - odpowiedzi będą udzielane w trakcie lub po prelekcji. Jeśli z uwagi na ograniczony czas lub dużą ilość pytań prelegent nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi mogą być one przesłane mailem.

Webinarium - krok po kroku

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

4 godziny wiedzy → Możliwość zadania pytań na czacie → Szkolenie dostosowane do aktualnych potrzeb (praca w trybie home office) → Brak kosztów przejazdu →Wygoda i bezpieczeństwo

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

Do kogo kierujemy webinarium?

 • Pracownicy Zarządów Zieleni Miejskiej
 • Pracownicy Zarządów Dróg i Zieleni
 • Inwestorzy i wykonawcy inwestycji drogowych
 • Architekci krajobrazu, projektanci
 • Pracownicy samorządowi

W programie webinarium m.in.:

Drzewa w pasach drogowych, kiedyś tak bardzo potrzebne, dziś często wycinane bezrefleksyjnie.

Tylko po to by... kierowcy mogli dalej łamać przepisy drogowe, jadąc z nadmierna prędkością.


Patrząc na stare polskie seriale i filmy, widzimy krajobraz coraz mniej spotykany współcześnie. Jadący drogą użytkownicy przemieszczają się sentymentalnie pod parasolem drzew. Dziś, jeśli spojrzymy w górę podczas jazdy rowerem, samochodem czy idąc pieszo zobaczymy tylko niebo lub wysokie budynki w centrach miast.

Bunt wielu mieszkańców przeciw drastycznym wycinkom pojawia się coraz częściej i jest coraz głośniejszy.

Wiedzą o tym wszyscy uczestnicy procesów inwestycyjnych z "zielonej branży" ale czy wiedzą o tym drogowcy - projektanci czy wykonawcy?


Jak znaleźć złoty środek w procesie tworzenia infrastruktury drogowej i nasadzeń towarzyszących?

Jak rozmawiać z branżystami , wdrażać nasze - architektów krajobrazu - pomysły?


Zaprasza do dyskusji Wojciech Januszczyk

Dobór drzew, krzewów i pnączy do nasadzeń w zieleni przyulicznej

Podczas prelekcji zapoznamy uczestników gatunkami drzew, krzewów i pnączy przydatnych do sadzenia przy drogach odpornych na trudne warunki środowiskowe jak zasolenie i zanieczyszczenie gleby, suszę i zanieczyszczenie powietrza.

Byliny ozdobne w zieleni miejskiej wytrzymałe na suszę – walory dekoracyjne i zastosowanie

Uprawa roślin ozdobnych na terenach miejskich stwarza wiele problemów.

Rośliny są narażone na wiele czynników wpływających negatywnie na ich wzrost i kwitnienie.

Gatunki i odmiany odpowiednio dobrane do warunków glebowych, wodnych i świetlnych, a także odporne na zanieczyszczenia i inne niesprzyjające warunki mogą stanowić trwałą inwestycję w miejską zieleń.

Omówienie najważniejszych funkcji zieleni w pasach drogowych:

 • poprawa jakości powietrza i działania antysmogowe
 • retencjonowanie wód opadowych
 • wpływ na poprawę bioróżnorodności
 • właściwości izolacyjne
 • funkcje dekoracyjne i okrywowe
 • roślinność wyższa w pasach drogowych

Kierunki rozwoju zieleni w pasach drogowych miast:

 • ograniczanie koszenia
 • nasadzenia antysmogowe
 • nasadzenia wiążące węgiel z atmosfery
 • działania wpływające na detoksykację gleb
 • zieleń w pasach drogowych jako element budowy miasta gąbki
 • inne działania

Nowe spojrzenie na zieleń przyuliczną w Krakowie – ulica jako przyjazna, bioróżnorodna, wspólna przestrzeń publiczna

- Każda przestrzeń w mieście ma znaczenie. Minęła era budowania dróg w miastach, które uwzględniają wyłącznie potrzeby komunikacji samochodów osobowych. Ulice stanowią integralny element przestrzeni publicznej, powinny być dostosowywane do potrzeb współczesnych mieszkańców oraz przystosowywać miasto do zmieniającego się klimatu – m.in długich okresów suszy i upalnego lata. Zieleń wraz z inkluzywną przestrzenią publiczną muszą stanowić priorytet przy każdym procesie inwestycyjnym w miastach, w szczególności dot. infrastruktury komunikacyjnej - oto podejście Zarządu Zieleni w Krakowie do zieleni przyulicznej.

Z uwagi na fakt iż program webinarium jest aktualizowany zastrzegamy możliwość jego zmiany

1. Zarejestruj się, podczas rejestracji podaj swój e-mail (warunek konieczny)

2. Na wskazany e-mail, otrzymasz link do transmisji online (godzinę przed wydarzeniem)

3. Kliknij w niego, podaj swoje imię i nazwisko oraz wcześniej podany e-mail

4. Zostaniesz zalogowany do pokoju, w którym odbędzie się szkolenie

5. W czasie trwania poszczególnych prelekcji istnieje możliwość zadania pytania na czacie - odpowiedzi będą udzielane w trakcie lub po prelekcji. Jeśli z uwagi na ograniczony czas lub dużą ilość pytań prelegent nie będzie w stanie udzielić odpowiedzi mogą być one przesłane mailem.

Webinarium - krok po kroku

Koszt udziału w webinarium

99 zł netto/osobę + VAT

121,77 zł brutto

BEZPŁATNIE*

* pracowników jednostek samorządowych, zarządów zieleni, zarządów dróg, pracowników szkół i uczelni

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

Warunki uczestnictwa i formularz rejestracyjny:

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

FORMULARZ ZAPISU NA WEBINARIUM

Udział w webinarium jest bezpłatny dla: pracowników jednostek samorządowych, zarządów zieleni, zarządów dróg, pracowników szkół i uczelni - prosimy o podanie służbowego adresu e-mail podczas rejestracji.


Dla pozostałych uczestników opłata wynosi 99 zł netto/osobę.


Wysyłając zgłoszenie akceptują Państwo niniejsze warunki i w przypadku jeśli osoba wysyłająca zgłoszenie nie jest pracownikiem którejś z wymienionych wyżej instytucji uprawnionej do bezpłatnego udziału zobowiązują się do uiszczenia opłaty.


Osoby prywatne chcące wziąć udział w tym webinarium mogą to zrobić za uiszczeniem opłaty jak wyżej. W takiej sytuacji prosimy o wpisanie w polu "Stanowisko": "osoba prywatna" oraz o wpisanie w polu przeznaczonym na NIP: 0000000000.


W przypadku osób prywatnych rejestrujących się na webinarium, aby otrzymać link do udziału w webinarium (w dniu webinarium) konieczne jest opłacenie proformy, którą otrzymają Państwo po dokonaniu rejestracji.


Rezygnacje z udziału w webinarium przyjmujemy mailowo (na adres m.lukaszewicz@abys.pl)

do dnia 16 czerwca do godziny 12:00.

W przypadku nieotrzymania rezygnacji przyjmujemy że biorą Państwo udział w webinarium.

"

Regulamin uczestnictwa w webinarium

Do pobrania:

Polityka prywatności

Oferujemy także odrębne warsztaty BDO
dla firm i instytucji

Prelegenci zaproszeni do współpracy:

Dr hab. inż. Przemysław Bąbelewski,

prof. nadzw.

W 1998 roku ukończył studia na Akademii Rolniczej we Wrocławiu obecnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo – Technologiczny o specjalizacji „Kształtowanie terenów zieleni”.

W 2004 roku obronił rozprawę doktorską pt. „Rozmieszczenie, ekologia i fenologia bożodrzewu gruczołowatego (Ailanthus altissima (Mill.) Swingle we Wrocławiu” napisaną pod kierunkiem Prof. dr hab. inż. Mieczysława Czekalskiego.

Pracuje w Katedrze Ogrodnictwa, Zakładzie Roślin Ozdobnych i Dendrologii, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na stanowisku profesora, gdzie jestem wykładowcą dendrologii, szkółkarstwa ozdobnego oraz przedmiotów z zakresu roślin ozdobnych.

Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia ekologii roślin drzewiastych w środowisku miejskim szczególnie problematyki wpływu miejskiej wyspy ciepła i rodzaju zabudowy dużych aglomeracji miejskich na rośliny drzewiaste. Zajmuje się również badaniami z pielęgnacji, rozmnażania i doboru drzew i krzewów ozdobnych dla środowiska miejskiego, wykorzystaniu krzewów i drzew ozdobnoużytkowych do celów prozdrowotnych w tworzeniu żywności funkcjonalnej i prozdrowotnej.


- Jestem przewodniczącym zarządu Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego oddziału Dolnośląskiego, skarbnikiem Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych oddział we Wrocławiu, członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Komisji Nauk Rolniczych Polskiej Akademii Nauk oraz Federacji Arborystów Polskich. Jako Zapalony kajakarz przepłynął w całości liczne rzeki polskie. Moje hobby to szkółka roślin ozdobnych, kolekcjonowanie roślin i ich uprawa w ogrodzie - mówi o sobie prof. Przemysław Bąbelewski.


Zajmuje się popularyzatorstwem wiedzy ogrodniczej, prowadzi liczne wykłady, jest autorem prac naukowych popularnonaukowych i popularnych z zakresu uprawy i ekologii roślin ogrodniczych

Ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1979 roku. Następnie pracowała jako nauczycielka przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Ogrodniczych we Wrocławiu.


Od 1997 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Ogrodnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie od 2013 roku po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa pracuje na stanowisku profesora UPWr.

Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi zielnych roślin ozdobnych, między innymi na cmentarzach, prowadząc w tym kierunku wiele badań i poświęcając im wiele różnych publikacji.

dr hab. inż. Regina Dębicz


profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Architekt krajobrazu, pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, fundator Fundacji Krajobrazy, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni i biegły sądowy.

Pełnił funkcję prezesa ogólnopolskiego Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, z ramienia której w 2008 roku podpisał przystąpienie Polski do Ogólnoświatowej Federacji Architektury Krajobrazu (IFLA). Pomysłodawca i dyrektor artystyczny festiwalu IN Garden. Wraz z zespołem zdobył szereg nagród w konkursach dotyczących przestrzeni publicznych i komercyjnych.

Twórca ''Ogrodu Snu'' zrealizowanego w ramach wystawy Zieleń to Życie wspierającego działania Fundacji Ewy Błaszczyk ''AKOGO?'' Uczestnik Festiwalu Ogrodów w Bolestraszycach, gdzie tworzy autorskie realizacje ogrodów pod cyklicznym tytułem ''Protest Garden'' zwracające uwagę społeczną na współczesne problemy związane z przestrzenią i krajobrazem kraju. W swoich działaniach komercyjnych kieruje się autorską ideą ''Ogród to też dom'' wskazującą na funkcjonalny charakter przestrzeni przy domach jednorodzinnych.

Wojciech Januszczyk


architekt krajobrazu

Fundacja Krajobrazy, Instytut Architektury Krajobrazu KUL

Katarzyna Opałka

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

Absolwentka Architektury Krajobrazu oraz Sztuki Ogrodowej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Zawodowo związana z Zarządem Zieleni Miejskiej w Krakowie, w którym stworzyła zespół projektowy zajmujący się kształtowaniem przestrzeni miejskich. Pracuje w myśl zasady – każda przestrzeń w mieście ma znaczenie.


Autorka kilkudziesięciu projektów przestrzeni publicznych, w tym parków kieszonkowych powstałych w ramach projektu Ogrody Krakowian – wielokrotnie nagradzanego przez ekspertów m.in przez Towarzystwo Urbanistów Polskich, które uznało krakowskie parki kieszonkowe za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną zieleni w Polsce w 2019 r. W czasie wolnym jako prawdziwa miłośniczka miasta, odkrywa jego kulturalne, przyrodnicze oraz gastronomiczne oblicze.

Andrzej Piotr Karolski


Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku

Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Białymstoku zatrudniony na tym stanowisku od 2009 roku. Odpowiada m. in. za zieleń miejską zorganizowaną i naturalną, lasy i rezerwaty przyrody, utrzymanie porządku i czystości w mieście, zagospodarowanie wód opadowych, wodociągi i kanalizację, gospodarkę odpadami, ogród zoologiczny, schronisko dla zwierząt i cmentarze komunalne. Wcześniej pracował w przemyśle farmaceutycznym jako dyrektor do spraw zakupu i sprzedaży surowców do produkcji wyrobów farmaceutycznych w branży zielarskiej.Jako urzędnik interesuje się szczególnie tematyką bioróżnorodności i ochrony obiektów przyrodniczo cennych na terenach zurbanizowanych oraz zagospodarowaniem wód opadowych połączonym z edukacją i rekreacją. Jest autorem różnych innowacyjnych projektów, m. in. budowy zbiorników retencyjnych o charakterze rekreacyjnym i edukacyjnym, utworzenie pierwszego w Polsce sadu edukacyjnego, wprowadzenia do przestrzeni miejskiej po raz pierwszy w Polsce pól słonecznikowych jako nowego rodzaju łąk kwietnych, wprowadzenia biologicznych metod zwalczania szkodnika kasztanowców szrotówka kasztanowcowiaczka, czy wybudowanie pierwszej w Polsce wieży dla nietoperzy. Jest również autorem pierwszego w kraju projektu dot. badania bioróżnorodności w dużych miastach składającego się z 14 części o nazwie Bioróżnorodność Miasta Białegostoku. Uczestniczy w projekcie badawczym prowadzonym przez naukowców Uniwersytetu w Białymstoku dotyczącym „Wpływu białostockich łąk kwietnych na bioróżnorodność owadów”.

Lista prelegentów i zaproszonych gości jest aktualizowana

Kontakt w sprawie webinarium

Małgorzata Łukaszewicz


redakcja "Zieleń Miejska"

tel. +48 728 971 345,

e-mail: m.lukaszewicz@abrys.pl

Zadzwoń

Kontakt w sprawie współpracy promocyjnej

Dorota Szypulska

tel. +48 784 001 819,

e-mail: d.szypulska@abrys.pl

Agnieszka Orlikowska

tel. +48 539 549 447,

e-mail: a.orlikowska@abrys.pl

Zadzwoń
Zadzwoń

ABRYS Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-124, ul. Daleka 33, zarejestrowana w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000100410 NIP: 781-00-23-628 REGON: 001351807